2019 KİDR'ye Son Hali Verildi

28.02.2019 tarihinde Rektörlük Senato Salonunda Üniversitemiz Kalite Komisyonu toplanarak 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporuna son halini verdi.