KAYÜ 2020-2024 Stratejik Planı İlk 6 Aylık İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Tamamlandı