Program Geliştirme ve İyileştirme Grup Toplantısı Yapıldı

Program Geliştirme ve İyileştirme Grubu üniversitemiz birimlerinde program amaç ve çıktıları ile öğrenme çıktılarının TYYÇ ile uyumunu değerlendirmek üzere toplandı.

Sunum için tıklayınız.