Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Üniversitemizde 2019-2020 bahar yarı yılında COVID-19 Pandemisine bağlı olarak gerçekleştirilen, uzaktan eğitim sistemimizden öğrencilerimizin memnuniyetini ölçmeye ve bu bağlamda değerlendirmelerini almak üzere online anket yolu ile yapılan anket uygulamamızın sonuçları aşağıdaki şekildedir.