MİSYONUMUZ;

Kayseri Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı sağlama faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartları yakalamasında ve sürdürmesinde görev almak.
 
VİZYONUMUZ;

Kayseri Üniversitesi’nde kalite kültürünün geliştirilmesi ve içselleştirilmesini sağlamak.