MİSYON
Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.
 
VİZYON
Uygulama odaklı, öncü ve örnek bir üniversite olmaktır.
 
TEMEL DEĞERLER
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,
Milli ve manevi değerlere bağlılık,
Ehliyet ve liyakat,
Yapılan işlerde şeffaflık,
Hoşgörü, nezaket, saygı,
Birlik, beraberlik, katılımcılık,
Öğrenci odaklı ve
Yenilikçilik ve yaşam boyu öğrenme.