Search

+

ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ HAZIRLAMA KOMİSYONU TOPLANTISI

30.01.2019 ve 01.02.2019 tarihlerinde Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi hazırlama komisyonu Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HARMANCI başkanlığında Kayseri Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesini görüşmek üzere toplanmıştır.