Search

+

ÜNİVERSİTEMİZ BİRİM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU TOPLANTISI

 04.02.2019 tarihinde Üniversitemiz Birim İçi Değerlendirme Raporu hazırlama komisyonu Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda Birim İçi Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere toplanmıştır.