×
TUR
KAYÜ Anasayfa
GÖREV TANIMLARI
GÖREV TANIMLARI
 • GT-001 REKTÖR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-002 REKTÖR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-003 SENATO GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-004 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TIKLAYINIZ.
 • GT-005 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ.
 • GT-006 ÖZEL KALEM SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-007 REKTÖR YARDIMCISI SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-008 GENEL SEKRETER GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-009 GENEL SEKRETER YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-010 GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-011 GENEL SEKRETER SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-012 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-013 MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-014 TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-015 TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-016 TAHAKKUK PERSONELİ (AKADEMİK BİRİM) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-017 TAHAKKUK PERSONELİ (İDARİ BİRİM) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-018 GENEL EVRAK KAYIT GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-019 ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-020 ŞOFÖR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-021 SEKRETER GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-022 BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-023 SATIN ALMA PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-024 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-025 EVRAK DAĞITIM PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-026 BASIN YAYIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-027 HUKUK MUSAVIRI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-028 İÇ DENETÇİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-031 HİZMETLİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-032 BAP KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-033 BAP BİRİMİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TIKLAYINIZ.
 • GT-034 BAP BİRİMİ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-035 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-036 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-037 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-038 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-039 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ OFİS SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-040 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ UZMAN GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-041 ENGELSİZ KAMPÜS KOORD. BİRİM TEMSİLCİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-042 ENGELSİZ KAMPÜS KOORD. KOMİSYON GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-043 ENGELSİZ KAMPÜS KOORD. KOORDİNATÖR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-044 İSGEUAM MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-045 İSGEUAM BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-046 İSGEUAM DANIŞMA KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-047 İSGEUAM YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-048 İSGEUAM MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-049 KARBİMER BİRİM ÇALIŞMA GRUBU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-050 KARBİMER BİRİM TEMSİLCİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-051 KARBİMER DANIŞMA KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-052 KARBİMER İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-053 KARBİMER MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-054 KARBİMER YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-055 KARBİMER MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-056 BİRİM KALİTE KOMİSYONU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-057 KASGEM BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-058 KASGEM DANIŞMA KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-059 KALİTE KOMİSYONU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-060 KASGEM MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-061 KASGEM MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-062 KASGEM SEKRETER GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-063 KASGEM YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-064 ÖİDB EĞİTİM VE ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-065 ÖİDB EĞİTİM VE ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-066 ÖİDB KOORDİNATÖR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-067 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI TIKLAYINIZ.
 • GT-068 ÖİDB YAZI İŞLERİ VE PLANLAMA MEMURU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-069 ÖİDB YAZI İŞLERİ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ.
 • GT-070 SKSDB SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-071 SKSDB SATIN ALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-072 KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-073 SKSDB DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-074 SKSDB SATIN ALMA VE TAHAKKUK-KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ.
 • GT-075 SKSDB SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AŞÇI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-076 SKSDB SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-077 SGDB BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ.
 • GT-078 SGDB BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-079 SGDB MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-080 SGDB MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-081 SGDB ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-082 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-083 SGDB STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-084 KAYSEM MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-085 KAYSEM İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-086 KAYSEM MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-087 TURİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIM TIKLAYINIZ.
 • GT-088 TURİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-089 TURİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-090 UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-091 KAYUZEM MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-092 KAYUZEM MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-093 KAYUZEM MÜDÜR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-094 YİTDB BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-095 YİTDB BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-096 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-097 DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-098 YİTDB ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-099 YİTDB ETÜT –PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-100 YİTDB İNŞAAT MÜHENDİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-101 YİTDB MAKİNE MÜHENDİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-102 YİTDB MİMAR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-103 YİTDB PEYZAJ MİMARI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-104 YİTDB TAŞINIR KAYIT YEKİLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-105 YİTDB TEKNİKER GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-106 TEKNİSYEN GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-107 DEKAN GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-109 FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-110 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TIKLAYINIZ.
 • GT-111 FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-112 MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-114 MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-115 MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-116 MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-117 ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-118 ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-119 ENSTİTÜ KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-120 ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-121 ENSTİTÜ SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-122 BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-123 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-124 ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-125 ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-126 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-127 İSHMYO LABORATUVAR SORUMLUSU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-128 UBF BÖLÜMLER SEKRETERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-129 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-130 TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-131 MUHASEBE MEMURU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-132 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-133 ÖZEL KALEM GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-134 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-135 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-136 BİDB PROGRAMCI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-137 BİDB SANTRAL MEMURU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-138 BİDB SANTRAL TEKNİKERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-139 BİDB ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-140 BİDB TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-141 BİDB TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-142 BİDB TEKNİK SERVİS BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-143 BİDB WEB TASARIM BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-144 BİDB YAZILIM TEKNOLOJİLERİ BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-145 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-146 İMİDB MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-150 İMİDB ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-151 PERSONEL DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-152 PDB AKADEMİK KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-153 PDB AKADEMİK KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-154 PDB EĞİTİM VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-155 PDB EĞİTİM VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-156 PDB GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-157 PDB GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-158 PDB İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-159 PDB İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-160 PDB ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-161 PDB ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-162 PDB TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-163 PDB TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-164 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-165 İMİDB BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KİRALAMA) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-166 İMİDB BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (SATIN ALMA) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-167 İMİDB BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-169 İMİDB İÇ HİZMETLER SORUMLUSU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-170 İMİDB SAĞLIK TEKNİKERİ TIKLAYINIZ.
 • GT-171 İMİDB İÇ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ.
 • GT-172 SÜREKLİ İŞÇİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-173 BİDB MEMUR GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-174 BİDB DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-175 BİDB SATIN ALMA PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-176 SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜD. AŞÇI YARDIMCISI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-177 SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜD. BULAŞIKÇI GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-178 SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜD. GARSON GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-179 SOSYAL İŞLETMELER VE YEMEKHANELER ŞUBE MÜD. KASAP GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-180 KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-181 KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜD. ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ SORUMLUSU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-182 SATIN ALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-183 KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜD. SPOR İŞLERİ BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-184 KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-185 KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLERİ BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-186 DEKAN YARDIMCISI (İDARİ) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-187 DEKAN YARDIMCISI (AKADEMİK) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-188 AKADEMİK DANIŞMAN GÖREV TANIMI FORMU TIKLAYINIZ.
 • GT-189 YEMEKHANE TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-190 KÜTÜPHANE SORUMLUSU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-191 DIŞ KAYNAKLI PROJELER SATIN ALMA MEMURU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-192 YAZI İŞLERİ PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-193 ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-194 MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-195 MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI (AKADEMİ) GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-198 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-199 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-200 BAHÇIVAN GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-201 AVUKAT GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-202 BİDB SİSTEM BİLİŞİM AĞLARI BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-203 PDB AKADEMİK KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-204 PDB EĞİTİM VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-205 PDB GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-206 PDB İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-207 PDB ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-208 PDB TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-209 KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-210 SATIN ALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-211 MAKAM ŞOFÖRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT-212 İMİDB TAŞINMAZ KİRALAMA ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI TIKLAYINIZ.
 • GT- 213 İMİDB SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ.