×
TUR
KAYÜ Anasayfa
FORMLAR
FORMLAR

        Sayfa içerisinde Ctrl+F ile arama yapabilirsiniz.

 • FR-001 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE REVİZYON TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-002 GENEL DOKÜMAN FORM ÖRNEĞİ-DİKEY TIKLAYINIZ.
 • FR-003 GENEL DOKÜMAN FORM ÖRNEĞİ-YATAY TIKLAYINIZ.
 • FR-004 GENEL DOKÜMAN FORM ÖRNEĞİ- EXCEL TIKLAYINIZ.
 • FR-005 ARŞİV EVRAK TESLİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-006 SAKLANMASINA LÜZUM GÖRÜLMEYEN BELGELERE İLİŞKİN İMHA LİSTESİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-007 RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-008 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TALEP FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-009 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN HİZMET TESPİT FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-010 NOT İTİRAZ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-011 PERSONEL EĞİTİM İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-012 HİZMET İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-013 ORYANTASYON EĞİTİMİ KATILIM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-014 ORYANTASYON EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-015 HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-016 EĞİTİM KATILIM BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-017 İÇ TETKİK KATILIM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-019 ÖNERİ TALEP MEMNUNİYET VE ŞİKAYET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-020 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-021 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-022 DERS VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-023 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-024 DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-025 MEZUN ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-026 DANIŞMAN DEĞERLENDİRME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-027 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI GÜNDEM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-028 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-029 BİRİM ZİYARET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-030 E-İMZA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-031 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-032 ETKİNLİK TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-033 İDARİ PERSONEL İZİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-035 MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-037 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ MALZEME TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-039 SIFIR ATIK TESLİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-042 TOPLANTI GÜNDEM KATILIM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-043 TOPLANTI KARAR TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-044 TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-045 YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-046 YEMEK BURSU DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-047 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-048 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU İCMALİ TIKLAYINIZ.
 • FR-050 BİLİMSEL ETKİNLİK BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-051 BİLİMSEL ETKİNLİK SONUÇ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-052 AKADEMİK PERSONEL İZİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-053 ÇEVRİM İÇİ DERS VERME TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-054 GÖZETMEN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-055 MÜFREDAT DEĞİŞİKLİK VE DERS DÜZENLEME TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-056 PAYDAŞ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-057 SINAV EVRAKI TESLİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-058 SINAV KAĞIDI FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-059 DERS TELAFİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-060 DERS YÜKÜ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-061 TEKNİK GEZİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-062 TEKNİK GEZİ SONUÇ BİLDİRİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-063 KOPYA TUTANAK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-064 SINAV ŞEKLİ BİLDİRİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-065 SINAV YOKLAMA TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-066 ÖĞRENCİ GENEL DİLEKÇE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-067 DERS MUAFİYET DİLEKÇE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-068 KAYIT DONDURMA DİLEKÇE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-069 KAYIT SİLME DİLEKÇE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-070 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-071 MAZERET SINAVI DİLEKÇE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-072 TEK DERS SINAVI BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-073 UYGULAMALI EĞİTİM PAYDAŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-074 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ARAŞTIRMA ALANI BEYANI VE UYGUNLUK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-075 BAP BİRİMİ ARA RAPOR FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-076 BAP BİRİMİ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-078 KARİYER BAŞLANGIÇ PROJESİ BEYAN FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-080 EŞ FİNANSMANLI PROJE BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-081 EŞ FİNANSMANLI PROJE ARAŞTIRMACI BEYAN FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-082 EŞ FİNANSMANLI PROJE ÖN BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-085 BAP BİRİMİ TEKNİK ŞARTNAME TIKLAYINIZ.
 • FR-086 LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ BEYAN FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-087 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ BEYAN FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-090 BAP BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-094 SEMPOZYUM PROJESİ BİRİM YETKİLİSİ BEYAN FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-097 ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-098 YURT İÇİ YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ TIKLAYINIZ.
 • FR-099 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KATILIM DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-100 BYHİM İŞ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-101 E-POSTA BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-102 KURUM KİMLİK KARTI TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-104 SUBDOMAIN WEB ALANI TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-105 TEKNİK SERVİS İŞ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-106 ENGELLİ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-107 SES KAYIT TAAHHÜTNAMESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-108 FOTOĞRAF KAYIT TAAHHÜTNAMESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-109 GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-110 ÇİĞ SÜT GİRDİ KONTROL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-111 GİRDİ KONTROL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-112 HACCP PERSONEL HİJYEN VE SANİTASYON UYGULAMASI KONTROL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-113 HAMMADDE TANIMLAMASI FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-114 GÇUAM TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-115 CEZA SORUŞTURMASI DİZİ PUSULASI TIKLAYINIZ.
 • FR-116 CEZA SORUŞTURMASI FEZLEKE TIKLAYINIZ.
 • FR-117 CEZA SORUŞTURMASI KATİP YEMİN TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-118 CEZA SORUŞTURMASI DOSYA TESLİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-119 CEZA SORUŞTURMASI ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-120 CEZA SORUŞTURMASI ŞİKAYETÇİ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-121 CEZA SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-122 CEZA SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-123 CEZA SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-124 CEZA SORUŞTURMASI TANIK İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-125 CEZA SORUŞTURMASI TANIK İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-126 DİSİPLİN SORUŞTURMA DİZİ PUSULASI TIKLAYINIZ.
 • FR-127 DİSİPLİN SORUŞTURMA DOSYASI TESLİM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-128 DİSİPLİN SORUŞTURMASI EK SÜRE TALEP YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-129 DİSİPLİN SORUŞTURMASI KATİP YEMİN TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-130 DİSİPLİN SORUŞTURMASI SİCİL İSTEME YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-131 DİSİPLİN SORUŞTURMASI ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-132 DİSİPLİN SORUŞTURMASI ŞİKAYETÇİ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-133 DİSİPLİN SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-134 DİSİPLİN SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ SAVUNMAYA ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-135 DİSİPLİN SORUŞTURMASI TANIK İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-136 DİSİPLİN SORUŞTURMASI TANIK İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-137 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA DİZİ PUSULASI TIKLAYINIZ.
 • FR-138 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA DOSYASI TESLİM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-139 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA KATİP YEMİN TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-140 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-141 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA ŞİKAYETÇİ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-142 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-143 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-144 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA TANIK İFADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-145 ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA TANIK İFADEYE ÇAĞRI YAZISI TIKLAYINIZ.
 • FR-146 ARAÇ BAKIM ONARIM TEKLİF FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-148 DOĞRUDAN TEMİN ONAY BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-153 İMİDB PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-154 TAŞIT GÖREVLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-159 İSG TESPİT VE ÖNERİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-160 İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ KATILIM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-161 İSGEUAM TOPLANTI ÇAĞRI FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-162 EĞİTİM KATILIM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-163 KURSİYER BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-164 KURSİYER ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-165 ÖĞRETİM ELEMANI KURS AÇMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-166 MAL MALZEME TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-167 SATIN ALMA ONAY FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-168 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-169 ASGARİ KADRO SAYISI İÇİNDEKİ KADROLAR İÇİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-170 ASGARİ KADRO SAYISINI AŞAN NORM KADRO PLANLAMASI İÇİNDEKİ KADROLAR İÇİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-171 AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLAMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-172 AYLIKSIZ İZİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-173 DİZİ PUSULASI TIKLAYINIZ.
 • FR-174 DOÇENT KADROSU BAŞVURU DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-175 DOĞUM YARDIMI TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-176 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU BAŞVURU DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-177 EMEKLİLİK BAŞVURU TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-178 FAKÜLTEDE DERS VERECEK UYGULAMALI BİRİMDE GÖREV YAPACAK ÖĞR. GÖR. İÇİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-179 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-180 HİZMET BİRLEŞTİRME TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-181 YÖNETİCİ İZİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-182 ENSTİTÜLER İÇİN İDARİ GÖREVLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-183 FAKÜLTELER İÇİN İDARİ GÖREVLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-184 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İDARİ GÖREVLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-186 İDARİ PERSONEL NAKİL BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-187 GÖREV YERİ BELGESİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-188 PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-189 JÜRİ ÜYELİĞİ YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EK-2 FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-190 MEMUR YEMİN BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-191 MESLEK YÜKSEKOKULU NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-192 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-193 NORM DIŞI KADROLAR İÇİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-194 ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-195 GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-196 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ FORMATI TIKLAYINIZ.
 • FR-197 PASAPORT TALEP DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-198 PROFESÖR KADROSU BAŞVURU DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-199 DİĞER BİRİMLER NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-200 DİĞER BİRİMLER ÖN DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-201 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-203 SÜREKLİ İŞÇİ ÜCRETLİ YILLIK İZİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-204 YABANCI DİLLER İLE İLGİLİ BİRİMLER İÇİN NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-205 YABANCI DİLLER İLE İLGİLİ BİRİMLER İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-206 AFİŞ ASMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-207 BROŞÜR DAĞITIM TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-208 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI İŞ BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-209 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI SÖZLEŞME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-210 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-212 KONFERANS SALONU TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-213 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI DANIŞMAN DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-214 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI GEÇİCİ YÖNETİM KURULU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-215 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI KULÜP KURULUM DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-216 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI KULÜP ÜYE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-217 STAND TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-218 YEMEKHANE HİZMETLERİ ANKET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-219 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ TIKLAYINIZ.
 • FR-220 HARCAMA TALİMATI TIKLAYINIZ.
 • FR-221 KESİN TEMİNAT BEDELİ İADESİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-222 TEMİNAT MEKTUBU İADE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-223 E-BÜTÇE ŞİFRE TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-224 ÖDEME EMRİ BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-225 ÖDEME BELGESİ TESLİM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-226 ÖDEME BELGESİ İADE TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-227 KBS – BKMYS – TKYS DÖNEM BAŞI BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-228 ÖDENEK TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-229 BANKA AKTARMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-230 HARCAMA YETKİSİ DEVİR BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-231 KREDİ TALEPNAMESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-232 ÖN MALİ KONTROL GÖRÜŞ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-234 TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICISI (TKYS) TANIMLAMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-235 MYS-KBS ŞİFRE TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-236 KA-YA ŞİFRE TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-237 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İADESİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-238 ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-239 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-240 PROJE ODAKLI AKADEMİK BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-241 İŞYERİ UYGULAMASI ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-251 İNCESU SHMYO UYGULAMA DERSİ DEVAM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-252 İNCESU SHMYO UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-253 İNCESU SHMYO UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-256 NAKİL BİLDİRİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-257 TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-258 DEVELİ HŞMYO ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-259 DEVELİ HŞMYO BECERİ EĞİTİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-262 DEVELİ HŞMYO SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-263 DEVELİ HŞMYO PROJE BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-264 DEVELİ HŞMYO STAJ SİCİL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-265 HASSAS GÖREV FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-266 GÖREV DEVİR FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-268 İLAN ŞARTLARI BELİRLEME FORMU (ÖĞR. GÖR. VE ARŞ. GÖR KADROLARI İÇİN ) TIKLAYINIZ.
 • FR-269 İLAN ŞARTLARI BELİRLEME FORMU (ÖĞR. ÜYESİ KADROLARI İÇİN) TIKLAYINIZ.
 • FR-270 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARAR FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-271 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU İTİRAZ DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-272 PDB MEMNUNİYET ANKET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-273 PDB TAVSİYE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-274 YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU (ŞEF VE ÜZERİ İDARİ KADROLAR İÇİN) TIKLAYINIZ.
 • FR-275 YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU (İDARİ PERSONEL, SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE SÜREKLİ İŞÇİ İÇİN) TIKLAYINIZ.
 • FR-276 DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-278 DOKTORA TEZ ÖNERİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-279 DOKTORA TEZ SAVUNMA TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-280 DOKTORA YETERLİK JÜRİ TEKLİF FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-281 DÖNEM PROJESİ ONAY TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-282 DÖNEM PROJESİ TESLİM DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-283 EK SÜRE TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-284 İLİŞİK KESME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-285 KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ BASVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-286 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-286 TEZ DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-287 TEZ İNTİHAL RAPORU TESLİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-288 TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-289 TEZ SAVUNMASI TARİH-JÜRİ BELİRLEME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-290 TEZ ÖNERİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-291 TEZ VE DÖNEM PROJESİ KONTROL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-292 TEZDEN ÜRETİLEN YAYIN BİLDİRİM FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-293 YETERLİK SINAV FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-295 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ HAFTALIK DERS YÜKÜ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-296 YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-297 İNCESU SHMYO MALZEME TESLİM FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-298 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARIZA TALEP FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-300 SATIN ALMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-301 SENATO KARAR TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-302 KAYITTAN DÜŞÜLEN TAŞINIRLARA AİT İMHA TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-303 BÖLÜM KURULU KARAR TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-304 ANABİLİM DALI KURULU KARAR TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-305 DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-306 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KAYIT DONDURMA FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-307 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MAZARET SINAV FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-308 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEK DERS SINAVI DİLEKÇESİ  TIKLAYINIZ.
 • FR-310 TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-311 YÖK 100 2000 DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-312 DOKTORA TEZ İZLEME (TİK) RAPOR FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-313 FAKÜLTE YÜKSEKOKUL ENSTİTÜ KURULU KARAR TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-314 PERSONEL GENEL DİLEKÇE FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-315 FİRMA İŞ İSTEK FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-316 SAATLİK İZİN FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-317 TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR TESLİM FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-318 TONER TESLİM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-319 AKADEMİK KURUL KARAR TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-320 5434 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL İÇİN KİŞİ BORÇLANDIRMASI TIKLAYINIZ.
 • FR-321 5510 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL İÇİN KİŞİ BORÇLANDIRMASI TIKLAYINIZ.
 • FR-322 DEĞER TESPİT KOMİSYONU TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-323 DİSİPLİN KURULU KARAR TUTANAĞI  TIKLAYINIZ.
 • FR-324 HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK BİLDİRİM FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-325 ÖNLİSANS LİSANS BAŞARI DURUMUNU GÖSTERİR BELGE  TIKLAYINIZ.
 • FR-326 STAJ KABUL FORMU  TIKLAYINIZ.
 • FR-327 DEVELİ HŞMYO BAĞIŞ KİTAPLARI DEĞER TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-328 DEVELİ HŞMYO BAĞIŞ KİTAPLARI SAYIM KOMİSYON TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-329 DEVELİ HŞMYO DEMİRBAŞ KAYITTAN DÜŞME KOMİSYON TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-330 AYLIK FAZLA İLAVE ÇALIŞMA ÜCRET BORDROSU TIKLAYINIZ.
 • FR-331 SATIN ALMA TİF KESİLMEDİĞİ DURUMLARDA KOMİSYON TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-333 YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ TIKLAYINIZ.
 • FR-334 DOSYA İÇERİK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-335 İHALE İŞLEM DOSYASI DİZİ PUSULASI TIKLAYINIZ.
 • FR-336 SINAV KAĞIDI FORMU-YATAY TIKLAYINIZ.
 • FR-337 MAZERETLİ DERS KAYIT BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-338 KATKI PAYI İADE TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-339 ŞUBELERE BÖLÜNECEK DERSLER VE GEREKÇELER FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-340 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-341 KATİ SİPARİŞ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-342 TEKLİF MEKTUBU TIKLAYINIZ.
 • FR-343 TOMARZA MYO ATÖLYE KULLANIMI TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-345 İHALE TEKLİF ZARFI ALINDI BELGESİ (2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU) TIKLAYINIZ.
 • FR-346 TEKLİF MEKTUBU (2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU) TIKLAYINIZ.
 • FR-347 TAŞINMAZLARA AİT YER TESLİM TUTANAĞI (2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU) TIKLAYINIZ.
 • FR-348 ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI (2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU) TIKLAYINIZ.
 • FR-349 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI AFİŞ E-DERGİ DUYURU HABERLERİN WEB SAYFASI VE BİLLBOARD YAYIMLAMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-350 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI AKADEMİK DANIŞMAN İSTİFA DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-351 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI KULÜP TOPLULUK ARAÇ GÖREVLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-352 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI ARAÇ TAHSİS TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-353 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK GÖREVİNDEN AYRILMA TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-354 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETKİNLİK DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-355 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI FİRMA MEMNUNİYET ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-356 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI GEZİ ETKİNLİK DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-357 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI İSİM LOGO TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KARAR FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-358 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI KULÜP VE TOPLULUK DEVİR TESLİM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-359 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-360 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-361 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI STANT KERMES İZİN FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-362 SKSDB YURT İÇİ YURT DIŞI GEÇİCİ TOPLU SEYAHATLAR YOLLUK BİLDİRİMİ TIKLAYINIZ.
 • FR-363 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AÇIKTAN ATANMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-364 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU BAŞVURU DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-365 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NAKLEN ATANMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-366 DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV YERİ VE ZAMANI BELİRLEME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-367 DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-368 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-369 PDB İÇ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-370 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMA FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-371 ZORUNLU ORTAK DERSLERİ VERMEK ÜZERE FAKÜLTE HARİCİNDEKİ UYGULAMALI BİRİMLERDE GÖREV YAPACAK ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-372 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-373 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-374 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ DOSYA KAPAK SAYFASI TIKLAYINIZ.
 • FR-375 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM İZLEME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-376 UBF İŞYERİ UYGULAMASI SOSYAL GÜVENCE BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-377 KARİYER PLANLAMA DERSİ ETKİNLİK BİLDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-378 KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETKİNLİK DEĞERLENDİRME ANKETİ TIKLAYINIZ.
 • FR-379 STAJA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TIKLAYINIZ.
 • FR-380 STAJ DEFTERİ KAPAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-381 STAJ DEFTERİ SAYFASI TIKLAYINIZ.
 • FR-382 STAJ YERİ SORUMLUSU DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-383 ULUSAL STAJ PROGRAMI STAJ KABUL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-384 ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU KARAR TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-385 STAJYER TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-386 TBMYO STAJ DOSYASI TESLİM TUTANAĞI TIKLAYINIZ.
 • FR-387 PROSES KARTI ŞABLONU TIKLAYINIZ.
 • FR-388 7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURU TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-389 KÜTÜPHANE ÜYELİK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-391 KÜTÜPHANE KAYNAK KAYIP DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-392 STAJ DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-393 SİSTEM ODASI KONTROL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-394 İMİDB TEDARİKÇİ MEMNUNİYET FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-395 İMİDB TÜKETİM MALZEMESİ TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-396 KREDİ TRANSFERİ VE İNTİBAK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-397 UYGULAMALI DERS DEĞERLENDİRME FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-398 UYGULAMALI DERS RAPORU TIKLAYINIZ.
 • FR-399 UYGULAMALI DERS DOSYA KAPAK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-400 UYGULAMALI DERS KABUL FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-401 TÜRKÇE YETERLİK SINAV BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-402 KAMERA İZLEME GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-403 İNCESU SHMYO İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI UYGULAMA DERSİ ÖĞR. DEĞ. FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-404 KÜTÜPHANE BAĞIŞ FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-405 KÜTÜPHANE ELEKTRONİK KAYNAK VERİ TABANI TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-406 KÜTÜPHANE BASILI KAYNAK TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-407 İDARİ PERSONEL FAZLA MESAİ İZİN TALEP FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-408 TATBİKAT FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-409 TUTANAK FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-410 MAL HİZMET YAPIM BAKIM VE SERVİS SÖZLEŞMESİ TIKLAYINIZ.
 • FR-411 DEVELİ HŞMYO ONAY MUAYENE KABUL KOMİSYONU KAYIT FORMU TIKLAYINIZ.
 • FR-412 SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ TIKLAYINIZ.