Search

+
Üniversitemiz Bünyesinde Kalite Komisyonu Kurulması

Karar Tarihi: 13122018 Toplantı Sayısı:08 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7.maddesine istinaden Üniversitemiz bünyesinde Kalite Komisyonu kurulması hk. 2018.008.042- Yükseköğretim Kal... devamı

Üniversitemiz Kalite Komisyonu İlk Toplantısı Yaptı

Üniversitemiz Kalite Kurulu ilk toplantısını Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA başkanlığında Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirdi.    Gerçekleştiri... devamı

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Ocak Ayı Toplantısını Yaptı

Üniversitemiz Kalite Kurulu Ocak toplantısını Sayın Rektörümüz Yardımcımız Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN başkanlığında Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda Erciyes... devamı

Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi Hazırlama Komisyonu Toplantısı

30.01.2019 ve 01.02.2019 tarihlerinde Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi hazırlama komisyonu Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HARMANCI başkanlığında Kayser... devamı

Üniversitemiz Birim İçi Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu Topla...

 04.02.2019 tarihinde Üniversitemiz Birim İçi Değerlendirme Raporu hazırlama komisyonu Uygulamalı Bilimler Fakültesi toplantı salonunda Birim İçi Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere toplanm... devamı

KİDR Çalışmalarının Eksiklerinin Tamamlanması ve Çalışma Takviminin Be...

Üniversitemiz Kalite Komisyonu olarak "KİDR Çalışmalarının Eksiklerinin Tamamlanması ve Çalışma Takviminin Belirlenmesi" amaçıyla toplanan komisyon üyelerinin eksiklerinin giderilmesi ve KİDR 31 Mar... devamı

KİDR Genel Olarak Ele Alında ve Başvuru İçin Son Şekli Verildi.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu olarak "KİDR Son Düzenlemeler Yapıldı." başvuru için hazır hale getirildi. ... devamı