×
TUR
KAYÜ Anasayfa
TÜM HABERLER
13 Haziran 2024
Üniversitemiz öğrenci memnuniyetine ilişkin geri bildirimlerin alınması ve akreditasyon süreçlerindeki beklentileri karşılaması amacıyla Üniversite Yönetimi ve ilgili birimlerimiz arasında istişare toplantısı gerçekleştirdi.
11 Haziran 2024
Üniversitemiz Yerleşkelerinde “Çevre Temizliği” Etkinliği Gerçekleştirildi.
05 Haziran 2024
Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında "2025-2029 Stratejik Plan Çalışmalarının Ele Alındığı Üst Yönetim Değerlendirilme Toplantısı” gerçekleştirildi.
31 Mayıs 2024
KASGEM Müdürümüz Doç. Dr. Neslihan DEMİREL Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda idari personelimize yönelik Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verdi.
30 Mayıs 2024
Üniversitemizin Danışma Kurulu Toplandı.
10 Mayıs 2024
2025-2029 stratejik plan çalışmaları kapsamında stratejik planlama ekibi toplantısı gerçekleşmiştir.
03 Mayıs 2024
Üniversitemiz akademik ve idari birimlerine Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından BKYS üzerinden süreç performans ve faaliyet risklerinin yönetimine yönelik eğitim verildi.
02 Mayıs 2024
Üniversitemizin kullanmakta olduğu BKYS’ye ödül
29 Nisan 2024
2025-2029 stratejik plan çalışmaları kapsamında stratejik planlama ekibi toplantısı gerçekleşmiştir.
25 Nisan 2024
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına katılım sağlandı.
16 Nisan 2024
2023 Yılı YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu göstergeleriyle ilgili birimlerle değerlendirme toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında gerçekleştirildi.
02 Nisan 2024
2023 Yılı Üniversitemiz YÖK izleme verilerinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
02 Nisan 2024
Üniversitemizde Program Akreditasyon (PA) çalışmaları kapsamında birim yöneticilerimize yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
29 Mart 2024
Üniversitemizin Kurumsal Akreditasyon (KAP) ve Program Akreditasyon (PA) çalışmaları kapsamında "Öğretim Yöntem ve Teknikleri" ve "Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri" konularında eğitim verildi.
28 Mart 2024
Üniversitemiz Kalite Komisyonu, 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu çalışmalarını değerlendirmek ve rapora son halini vermek üzere Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında toplandı.
26 Mart 2024
KASGEM Yönetim Kurulu Toplandı.