×
TUR
KAYÜ Anasayfa
PROSESLER
PROSESLER
 • PR-001 EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-002 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-003 TOPLUMSAL KATKI PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-004 İDARİ VE DESTEK HİZMETLER PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-005 YÖNETSEL SÜREÇLER PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-006 EĞİTİM ÖĞRETİM PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-007 ÖĞRENCİ İŞLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-008 YENİ BÖLÜM PROGRAM AÇMA VE GÜNCELLEME PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-009 EĞİTİM PLANI OLUŞTURMA VE GÜNCELLEME PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-010 DERS PROGRAMI HAZIRLAMA VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-011 SINAV GERÇEKLEŞTİRME PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-012 AKADEMİK DANIŞMANLIK PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-014 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-015 TOPLUMSAL HİZMET ÜRETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-016 TOPLUMA DESTEK PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-017 MEZUN İLİŞKİLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-018 BİLİŞİM HİZMETLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-019 İDARİ MALİ İŞLER PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-020 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK İŞLER PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-021 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-022 KÜTÜPHANE İŞLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-023 DÖNER SERMAYE PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-024 PERSONEL İŞLEMLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-025 STRATEJİ GELİŞTİRME PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-026 HUKUKİ İŞLEMLER PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-027 KALİTE YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-028 STRATEJİK YÖNETİM PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-029 İÇ KONTROL YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-030 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-031 DEĞİŞİM YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-032 SÜREÇ YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-033 KÜTÜPHANE ARŞİV YÖNETİMİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-034 KÜTÜPHANE YAYIN SAĞLAMA PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-035 KÜTÜPHANE TEKNİK HİZMETLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-036 KÜTÜPHANE KULLANICI HİZMETLERİ PROSESİ TIKLAYINIZ.
 • PR-037 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER PROSESİ TIKLAYINIZ.